De praktijk

Visie

Uitgangspunt bij de huidtherapeutische zorgverlening staat de eenheid van lichaam en geest, omdat huidaandoeningen ook een sociale en emotionele kant hebben.

Aandacht en passie is wat therapeut en patiënt verbindt om gezamenlijk naar de beste kwaliteit te streven voor de huid. Niet alleen in curatief opzicht, maar zeker ook in preventief opzicht. Adviseren is een wezenlijk onderdeel in het contact. De zorgverlening vindt zo veel mogelijk plaats op basis van wensen van de patiënt en de persoonlijke invulling die hij/zij daarbij wenst. Veelal zal één therapie daarbij niet voldoende zijn.