De praktijk

De werkwijze

Algemeen

IMG_20190312_115119_kopie.jpgDe praktijk voor huid- en lasertherapie is gevestigd onder de naam Huidtherapie Verdronkenoord en bevindt zich op Verdronkenoord 35 A, 1811 BB in Alkmaar.

In praktijk Huidtherapie Verdronkenoord wordt u behandeld door huidtherapeut drs. Svetlana Ivanova die ook eigenaresse van deze praktijk is. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en staat ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici (BIG- geregistreerd). 

 Na binnenkomst hoeft u zich niet meer te melden en kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt daarna opgehaald. 

 

Afspraak maken

U wordt bij Huidtherapie Verdronkenoord uitsluitend op afspraak behandeld. U kunt een afspraak telefonisch, per e-mail of via het contactformulier maken.

Huidtherapie Verdronkenoord is telefonisch bereikbaar op nummer +31622423561. Het kan zijn dat wij u niet ter woord staan, omdat wij bezig zijn met een behandeling of omdat de praktijk gesloten is. U kunt dan een bericht achterlaten. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Elektronisch zijn wij te bereiken via info@huidtherapieverdronkenoord.nl

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op deze website.

De praktijk is direct toegankelijk, zodat u ook een afspraak kunt maken zonder een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist.

 

Spoedgevallen

In geval van spoed kunt u het beste bellen naar de praktijk op telefoonnummer +31622423561 of een e-mail sturen naar: info@huidtherapieverdronkenoord.nl

 

Oriënterend gesprek en huidadvies

Als u twijfelft over een behandeling of huidverzorgende producten die bij u het beste passen, adviseren wij u voor een oriënterend gesprek of huidadvies bij ons langs te komen. Dit gesprek duurt circa 30 minuten en is helemaal gratis en vrijblijvend.

 

Screening  

Indien u geen verwijsbrief van een huisarts of specialist heeft, wordt er eerst een screening uitgevoerd. Deze screening is bedoeld om te bepalen of uw aandoening wel door de huidtherapeut behandeld kan worden. De screening bestaat uit het beantwoorden van een aantal standaardvragen uit de “Rode vlaggenlijst Huidtherapie”. 

Na de screening kan de huidtherapeut u het screeningsformulier vragen te ondertekenen.

 

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek (circa 30 minuten) worden uw klachten en uw hulpvraag (vragen) met u besproken. Daarbij wordt uw huid onderzocht en legt de huidtherapeut uit welke behandelmogelijkheden er zijn. Ook zal de therapeut een inschatting geven van het aantal behandelingen en de kosten. Ten slotte kan de huidtherapeut aangeven welke huidverzorgingsproducten u het beste thuis kunt gebruiken.

Als u toestemming verleent om tot behandeling over te gaan, kunnen vervolgafspraken ingepland worden.

Voor het intakegesprek neemt u de volgende papieren mee:

  • de verwijsbrief (indien deze in uw bezit is)
  • de zorgpas
  • uw identiteitsbewijs
  • uw medicijnlijst (indien u medicijnen gebruikt)
Een intakegesprek gevolgd door behandeling is gratis.
Een intakegesprek zonder behandeling kost € 35,-.
 

Behandeling

IMG_20190311_090952_kopie.jpgAls u toestemming geeft aan de huidtherapeut om tot een behandeling over te gaan ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Door deze overeenkomst ontstaan rechten en plichten.

Zo hebt u, als patiënt, recht op professionele zorg, duidelijke informatie, inzage in uw dossier en recht op privacy. Dit betekent onder meer dat uw gegevens nooit aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Alleen de huidtherapeut en degenen die bij uw behandeling zijn betrokken (bijvoorbeeld huisarts, stagiair) kunnen uw gegevens inzien.

Daartegenover hebt u de plicht om gedurende het behandelingstraject de behandelende therapeut op de hoogte te stellen van (wijzigingen in) de gezondheidstoestand en/of medicijngebruik.

De huidtherapeut hoeft niet in te gaan op onredelijke verlangens en mag zelfs, bij gewichtige redenen, de behandeling weigeren of beëindigen.

 

Tarieven en zorgverzekering 

IMG_20190311_094729_800_kopie.jpgTarieven gelden van de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast. U bent gehouden aan tariefswijzigingen zoals die door of vanwege Huidtherapie Verdronkenoord zijn bekendgemaakt in al haar publieke uitingen, zoals tarievenlijst en website.

U zorgt er zelf voor dat u op de hoogte bent of en in welke mate uw verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het uw verantwoordelijkheid om facturen al dan niet bij uw verzekeraar te declareren.

 

Betalingswijze

Direct na behandeling betaalt u de behandeling contant of per pin. U krijgt dan van ons een factuur mee die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

Soms is het niet mogelijk om direct na de behandeling af te rekenen, bijvoorbeeld door een defect pinapparaat.  In dat geval krijgt u de factuur mee en kunt u het geld binnen 14 dagen overmaken op rekeningnummer 1717.72.725 onder vermelding van: Huidtherapie Verdronkenoord en het factuurnummer.

 

Afspraak wijzigen of annuleren

Mocht u onverhoopt niet op het afgesproken tijdstip kunnen dan kunt u de afspraak wijzigen. Dit kunt u uiterlijk tot 24 uur voor de afspraak doen via de telefoon: +31622423561 dan wel e-mail: info@huidtherapieverdronkenoord.nl

Als u niet op tijd annuleert of als u niet verschijnt zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.  

 

Klachtenprocedure

Huidtherapie Verdronkenoord streeft ernaar behandelingen op zorgvuldige en professionele wijze uit te voeren naar alle tevredenheid. Om die kwaliteit te waarborgen is de huidtherapeut lid van NVH en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Deze organisaties hebben onder meer de taak om de kwaliteit van therapeuten en behandelingen te bevorderen en te bewaken. Bijvoorbeeld door het uitbrengen van richtlijnen en het verplicht volgen van nascholing.

 

Toch valt het niet uit te sluiten dat u niet (helemaal) tevreden bent. U wordt verzocht om dit zo snel mogelijk te melden aan de huidtherapeut, zodat deze samen met u tot een oplossing kan komen.

Als een oplossing niet mogelijk blijkt, kunt u zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH, de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen de huidtherapeut en u. Mocht deze bemiddeling ook niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich richten tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (zie: www.paramedisch.org).

 

Algemene voorwaarden

Huidtherapie Verdronkenoord maakt gebruik van algemene voorwaarden. Deze kunt u hier lezen.